Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Двеста швейцарски франка банкнота


Двеста швейцарски франка банкнота

Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
10 Швейцарски франка девета серия 20 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 1000 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
Ten Swiss franc banknote 20 Швейцарски франка 50  Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Описание:
Размер: 70 x 151mm
Основен цвят: кафяв
Дата на издаване: 22 Май 2018

200 Швейцарски франка лице 200 Швейцарски франка гръб

Според Швейцарската Национална Банка има около 76.47 милиона банкноти от 200 франка в обращение, което представлява 14,9% от общата бройка и 18.1 от стойността на всички банкноти в Швейцария. Проучване на Швейцарската Национална Банка показва, че 66% от населението е притежавало банкота от 200 франка през последните няколко години.

Двеста швейцарски франка дизайн

200 нови Швейцарски франка лице 200 нови Швейцарски франка гръб

Дизайнът на новата банкнота от Двеста швейцарски франка е базиран на швейцарската екпертиза и постижения в науката, изразени чрез материята.

[1]Ръка

200 нови Швейцарски франка Ръка

Пръстите на ръката описват осите на трите коррдинати, представляващи пространствените измерения, в които материята се разширява.

[2]Глобус и земни маси

200 нови Швейцарски франка Глобус

По земното кълбо са показани земните маси на Земята през късната епоха Креда.

[3]Осигурителна нишка

200 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-1 200 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-2

Охранителната нишка съдържа абстрактна карта на геоложките епохи на Швейцария, както и времева линия, показваща някои от етапите във формирането на Вселената.

[4]Сблъсък на частици

200 нови Швейцарски франка Сблъсък на частици

Сблъсъкът на частици изразява ключовия мотив на банкнотатаи подчертава международното значение на швейцарската научна дейност.

[5]Детектор за частици

200 нови Швейцарски франка Детектор за частици

Илюстрацията на детектор за частици представя Швейцария като изследователски център.

За по-детайлно запознаване със защитните елементи на банкнотите от осмата серия швейцарски франкове, вижте Петдесет или Сто швейцарски франка.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org