Китайски юан/ ренминби - Обща информация


Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

"Ренминби" (RMB, ISO код: CNY) е официалната валута на Китайска народна република. Юан е основната единица в Ренминби, но също така се използва и като синоним на валутата. През 2012 Ренминби/ Юан е деветата най-търгувана валута на световните валутни пазари с дял от 2.2%. Един юан е съставен на 10 дзяо. Едно дзяо се състои 10 фен. На китайски ренминби означава "народни пари". Думата юан е по-стара от "ренминби" и е китайската дума за "долар"- сребърна монета използвана от чуждестранните търговци в Китай. Думата която китайците използват за Юан е "Куаи" и буквално означава парче/част. В исторически план думата е използвана за сребърни или медни монети. Китайската народна банка е отговорна за издаването на "Ренминби". Банкнотите и монетите се произвеждат от държавната компания "China Banknote Printing and Minting"

Първата серия "Ренминби" банкноти са преставени от Китайската народна банка през Декември 1948 с номинали от 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 юана. През 1949 се представени банкноти с номинални стойности от 200, 500, 5000 и 10,000, последвани от банкнота от 50000 юана през 1950.

Втората серия "Ренминби" банкноти са преставени през 1955 в номинали от 1, 2 и 5 фена, 1,2 и 5 дзяо и 1, 2, 3, 5 и 10 Юана.

Третата серия "Ренминби" банкноти са преставени на 15 Април 1962. През следващите две десетилетия втората и третата серия банкноти са използвани едновременно. Банкнотите от третата серия са от 1, 2, 5 дзяо и 1, 2, 5 и 10 Юана. Третата серия е изтегляна постепенно през 90-те години до пълното и отзоваване на 1 Юли 2000.

Четвърта серия "Ренминби" банкноти са преставени между 1987 и 1997 година, въпреки, че банкнотите са датирани 1980, 1990, или 1996. Те все още са законно платежно средство. Банкнотите са с номинални стойности от 1, 2, 5 дзяо и 1, 2, 5, 10, 50 и 100 Юана.

Петата серия "Ренминби" банкноти са настоящите банкноти в обръщение. Те са постепенно представяни от 1999 година и съдържат банкноти от 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юана. Петата серия банкноти има три емисии . Първото емисия включва банкноти от 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юана. Втората включва банкноти от 5, 10, 20, 50 и 100 юана. Третата- 1, 10, 20, 50 и 100 юана. Трите емисии имат еднакъв дизайн и основни цветове, но включват някои нови защитни елементи против фалшификация.


Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org