Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Швейцарски франк- обща информация


Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
10 Швейцарски франка девета серия 20 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 200 Швейцарски франка девета серия 1000 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
10 Швейцарски франка 20 Швейцарски франка 50  Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Швейцарски франк (знак: Fr или SFR; немски: Franken, френски и романски диалект: франк, италиански: Франко; код: CHF) е валута и законно платежно средство на Швейцария, Лихтенщайн, Кампионе д'Италия. Въпреки че формално не са законно платежно средство се използват и в германския анклав Бюсинген. Швейцарската национална банка емитира банкноти и федерални монети.

Швейцарският франк е единствената версия на франка, които все още се издава в Европа. ISO-кодът на валутата, използвана от банки и финансови институции е CHF, въпреки че "Fr." се използва от повечето фирми и рекламодатели, известна е употребата SFR. На латински "CH" означава Confoederatio Helvetica.

През 1907 г. Швейцарската национална банка пое издаването на банкноти от кантоните и различните банки. Въведени са купюри от 50, 100, 500 и 1000 швейцарски франка. 20 франкови банкноти са въведени през 1911 г., последвани от 5 швейцарски франка през 1913 година. През 1914 г. Министерството на финансите на федерацията издава книжни пари в купюри от 5, 10 и 20 франка. Тези банкноти са издадени в три различни варианта: френски, немски и италиански. Държавната бака за заеми издава банкнота от 25 франка същата година. През 1952 г.Националната банка спира издаването на банкноти от 5 франка, но въвежда нова банкнота от 10 франка, през 1955 г. През 1996 г. банкнота с номинал от 200 швейцарски франка е въведена, издаването на 500 франка преустановено.

Девет серии банкноти са били отпечатани от Националната банка, седем от които са били въведени в обращение за използване от широката общественост. Шестата серия от 1976 г., проектирани от Ърнст и Урсула Хийстанд, изобразяващи лица от света на науката, са изтеглени и ще загубят изцяло стойността си на 1 май 2020. До 2010 г. голям брой банкнти от тази серия все още не са обменени, въпреки че не са законно платежно средство от повече от 10 години.

Осмата серия банкноти е била проектирана от на Йорг Зинцмайер с основна тема изкуствата и е въведена в обръщение през 1995 година. В допълнение с нов дизайн, тази серия швейцарски франкове е различена от предишните по няколко признака: Вероятно най-важната разлика от практическа гледна точка е, че рядко използваната 500 франкова банкнота е заменена с нова от 200 франка, тази нова банкнота наистина се оказа по-успешна от старата. Базовите цветовете на новите банкноти са подобни на старите, освен, че 20 франковата банкнота е променено от синьо към червено, за да се предотврати често объркване с 100-те франка. Също така 10-те франка са променени от червено към жълто . Размерът на банкнотите е променен, като всички банкноти от осма серия с една и съща височина (74 мм), а ширината се увеличава със стойността. Новата серия съдържа много повече защитни елементи, в сравнение с предишната, като много (но не всички) от тях сега са на видимо място и са били широко рекламирани, в контраст с предишната серия, където повечето са били държани в тайна.

През февруари 2005 г. бе обявен конкурс за проектиране на 9-та серия на тема Швейцария отворена към света и се планираше да бъдат въведени в обръщение около 2010г. Резултатите бяха обявени през ноември 2005 г., но избрания дизайн привлече критики от широката общественост, което е причината за многократното отлагане въвеждането на новата серия банкноти.
Първата банкнота от новата девета серия е 50 франка, издадена през Април 2016г. Следват банкнотите от 10 и 20 франка през Май и Октомври 2017, 200 франка през Агуст 2018. Следващата година са издадени банкнотите от 1000 франка през Март и 100 франка през Септември 2019.

Швейцарската Национална Банка изважда от обращение банкнотите от 8-ма серия до 30 Април 2021 и те загубват статуса си на законно платежно средство и не могат да бъдат използвани за разплащания. Тяхната стойност, обаче се запазва и те могат да бъдат обменени в клоновете на банката в неограничен период от време.

Всички настоящи банкноти швейцарски франкове са четириезични- показват цялата информация в четирите национални езика.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org