Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Двадесет швейцарски франка банкнота


Двадесет швейцарски франка банкнота

Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
10 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 200 Швейцарски франка девета серия 1000 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
Ten Swiss franc banknote 20 Швейцарски франка 50  Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Описание:
Размер: 70 x 130mm
Основен цвят: червен
Дата на издаване: 17 Май 2017

20 Швейцарски франка лице 20 Швейцарски франка гръб

Според Швейцарската Национална Банка има около 96.4 милиона банкноти от 20 франка в обращение, което представлява 18,8% от общата бройка и 2,3 от стойността на всички банкноти в Швейцария.

Двадесет швейцарски франка дизайн

20 нови Швейцарски франка лице 20 нови Швейцарски франка гръб

Дизайнът на новата банкнота от Двадесет швейцарски франка е базиран на швейцарската креативност, изразена чрез светлината.

[1]Ръка

20 нови Швейцарски франка Ръка

Ръката държи призма, която разделя светлината на различни цветове.

[2]Калейдоскоп

20 нови Швейцарски франка Калейдоскоп

Фонът на банкнотата прилича на калейдоскоп, чийто цветни шарки се произвеждат чрез отразена светлина

[3]Глобус и съзвездия

20 нови Швейцарски франка Глобус

Мотивът за светлината е възпроизведен чрез изображения на съзвездия върху глобусът

[4]Осигурителна нишка

20 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-1 20 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-2

Мотивът за светлината е силно застъпен и в осигурителната нишка. Излъчването от светлинни източници през нощта е изобразено върху картата на Швейцария и околните региони. Разстоянието мебду различни небесни тела и земята са изобразени във списък с мерна единица светлинни секунди.

[5]Пеперуда

20 нови Швейцарски франка Пеперуда

Светлината разкрива цвета на крилата на пеперудата и ни позволява да видим богатото разнообразие на природата.

[6]Филмов фестивал

20 нови Швейцарски франка фестивал

Креативността, която може да бъде изживяна на филмов фестивал е изобразена чрез прожекция на светлина върху екран.

[7]Ирис

20 нови Швейцарски франка Ирис

Линиите на гърба на банкнотата изобразяват ирис, който регулира количеството светлина, която влиза в човешкото око.

За по-детайлно запознаване със защитните елементи на банкнотите от осмата серия швейцарски франкове, вижте Петдесет или Сто швейцарски франка.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org