Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Десет швейцарски франка банкнота


Десет швейцарски франка банкнота

Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
20 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 200 Швейцарски франка девета серия 1000 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
Ten Swiss franc banknote 20 Швейцарски франка 50  Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Описание:
Размер: 70 x 123mm
Основен цвят: жълт
Дата на издаване: 18 Октомври 2017

10 Швейцарски франка лице 10 Швейцарски франка гръб

Според Швейцарската Национална Банка има около 79 милиона банкноти от 10 франка в обращение, което представлява 15.4% от общата бройка и 0.9% от стойността на всички банкноти в Швейцария.

Десет швейцарски франка дизайн

10 нови Швейцарски франка лице 10 нови Швейцарски франка гръб

Дизайнът на новата банкнота от Десет швейцарски франка е базиран на швейцарската организираност, изразена чрез времето.

[1]Ръка

10 нови Швейцарски франка Ръка

Ръката на диригент държи палка и задава темпото.

[2]Циферблати на часовници

10 нови Швейцарски франка Циферблати

Във фона на банкнотата има часовникови циферблати.

[3]Глобус и времеви зони

10 нови Швейцарски франка Глобус

Мотивът за времето е възпроизведен чрез изображения на времевите зони върху глобусът.

[4]Осигурителна нишка

10 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-1 10 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-2

Швейцарската железопътна мрежа, заедно с най-дългите си тунели са изобразени върху осигурителната нишка.

[5]Движение на часовника

10 Швейцарски франка Движение на часовника

Движението на стрелките на часовника символизират организационният талант, типичен за страната.

[6]Железопътна мрежа

10 нови Швейцарски франка Железопътна мрежа

Линиите на гърба на банкнотата изобразяват швейцарската железопътна мрежа.

[7]Тунели

10 нови Швейцарски франка Ирис

Тунелите са част от швейцарската железопътна мрежа, която се движи гладко, благодаряение на организационния талант и точност.

За по-детайлно запознаване със защитните елементи на банкнотите от осмата серия швейцарски франкове, вижте Петдесет или Сто швейцарски франка.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org