Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Хиляда швейцарски франка банкнота


Хиляда швейцарски франка банкнота

Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
10 Швейцарски франка девета серия 20 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 200 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
Ten Swiss franc banknote 20 Швейцарски франка 50  Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Описание:
Размер: 70 x 158mm
Основен цвят: Лилав
Дата на издаване: 13 Март 2019

1000 Швейцарски франка лице 1000 Швейцарски франка гръб

Според Швейцарската Национална Банка има около 48.6 милиона банкноти от 1000 франка в обращение, което представлява 9.5% от общата бройка и 57,6 от стойността на всички банкноти в Швейцария. Проучване на Швейцарската Национална Банка показва, че само 40% от населението е притежавало банкота от 1000 франка през последните две години. Тези банкноти имат по-висока от средната продължителност на живота от около 10 години.

Хиляда швейцарски франка дизайн

1000 нови Швейцарски франка лице 1000 нови Швейцарски франка гръб

Дизайнът на новата банкнота от Хиляда швейцарски франка е базиран на швейцарскато умение за комуникация, изразено чрез езика.

[1]Ръка

1000 нови Швейцарски франка Ръка

Ръкостискането символизира комуникацията между хората.

[2]Глобус и фонетични символи

1000 нови Швейцарски франка Глобус

Символите по земното кълбо за от Международната Фонетична Азбука, което прави възможно произнасянето на думите в различни езици.

[3]Осигурителна нишка

1000 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-1 1000 нови Швейцарски франка Осигурителна нишка-2

Осигурителната нишка съдържа езиковите региони на Швейцария и съседните й страни, освен това са изброени имената на всички швейцарски кантони.

[4]Парламент

1000 нови Швейцарски франка Парламент

Швейцарският парламент, известен като форум за обществен дебат, представлява комуникативната страна на Швейцария.

[5]Отворена мрежа

1000 нови Швейцарски франка Отворена мрежа

Илюстрацията на отворена мрежа препраща към темата на банкнотата- комуникацията.

За по-детайлно запознаване със защитните елементи на банкнотите от осмата серия швейцарски франкове, вижте Петдесет или Сто швейцарски франка.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org