Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Евро банкноти: Обща информация


Бързи връзки към банкнотите:
5 Турски лири банкнота 10 Турски лири банкнота 20 Турски лири банкнота 50 Турски лири банкнота 100 Турски лири банкнота 200 Турски лири банкнота

Турска лира (знак: TRY) е валутата на Турция и Турска република Северен Кипър (призната само от Турция). Една Турска лира е разделена на 100 куруша. На лицевата страна на всички настоящи банкноти е изобразен портретът на Мустафа Кемал Ататюрк.

От създаването на Република Турция банкнотите въведени в обращение са в 24 различни стойности, 126 серии и в 9 емисионни групи. Всички банкноти от първите осем емисионни групи бяха изтеглени от обращение на различни дати и загубиха стойността си в края на 10-годишния си период на обратно изкупуване.

Първа емисия банкноти( E1 )

Комитетът под председателството на Абдулхалик Ренда, министър на финансите, решава да издаде първата емисия банкноти в купюри от 1, 5 , 10, 50 , 100, 500 и 1,000 турски лири. Производството на нови банкноти е поверено на английската печатница „Thomas De La Rue”. Тези банкноти са отпечатани чрез използване техника за релефен печат на хартия с воден знак.

Банкнотите от тази серия са отпечатани преди езиковата реформа в Турция и техният основен текст е отпечатан чрез арабска азбука, като стойността е на френски език.

Първите банкноти на турската република- емисия ( E1 ) са въведени в обращение на 05 Декември 1927. „Еврак и Накдие” са изтеглени от обращение на 4 Дек, 1927 и загубват стойността си на 4 септември 1928г.

Въз основа на решение на републиканското правителството да предостави привилегията за издаване на банкноти на национална банка, турското Велико народно събрание одобрява създаването на централна банка на Република Турция със закон от 11 юни 1930. След извършване на необходимите подготвителни дейности, банката започва дейността си на 03 октомври, 1931 г. и изключителните права за издаване на банкноти се дават на Централната банка на Република Турция.

Втора емисия банкноти( E2 )

След създаването на Централна банка на Република Турция банкнотите, отпечатани преди езиковата реформа са заменени с нови, отпечатани на латиница.

Текстът на новите банкноти са е на латинска азбука в девет различни номинала 50 Куруш, 1, 21/2, 5, 10, 50, 100, 500 и 1,000 турски лири и 11 серии. Банкнотата с номинал от 50 Куруш е отпечатана в Германия , а останалите в Англия.

Портретите изобразени на тази емисия банкноти са на Ататюрк и Исмет Иньоню (вицепрезидент на Републиката).

Номиналите на втората емисия банкноти (E2) от 50 Куруша и 100 турски лири, отпечатани в Англия са повредени по пътя си към Турция при атака на кораба, с когото са превозвани, на пристанище Пиреа. Банкнотата от 50 турски лири не се пуска в обращение заради въздушно нападение, което разрушава печатницата в Лондон.

Трета емисия банкноти( E3 )

Третата емисия банкноти турски лири, всяка от които носи портрет на Исмет Иньоню са пуснати в обръщение между 1942 и 1947 г. в 7 серии и в шест различни стойности, състояща се от банкноти с номинали от 21 /2, 10, 50, 100, 500 и 1000 турски лири. Тази емисия банкноти е отпечатана в Англия, Германия и САЩ.

Четвърта емисия банкноти( E4 )

Четвъртата емисия банкноти са отпечатани в Съединените американски щати и е с най-малък брой номинални стойности от 2, 10 и 100 турски лири, в 3 серии. На тези банкноти е изобразен портрета на Иньоню и са въведени в обръщение през 1947 и 1948 година.

Пета емисия банкноти (E5)

Петата емисия банкноти са отпечатани в 32 серии и седем различни стойности, състояща се от купюри от 21 /2, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 турски лири. Емисията е пусната в обращение между 1951 и 1971 година. Опитите за създаване на печатница за банкноти в Турция е започват в края на 1930-те години, но това е отложено поради започването на Втората световна война. През 1951 г. работите по изграждането започват отново и през 1958 г. печатницата е създадена и започва производството на банкноти. Някои банкноти от петата емисия са отпечатани в Англия, други в новата печатница. Банкнотата от 1000 турски лири от третата серия на петата емисия (E5) е първата отпечатана в Турция банкнота.

Шеста емисия банкноти(E6)

Шестата емисия банкноти се издава в 7 различни стойности и 18 сериии. Състои се от купюри от 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 турски лири . Те са пуснати в обращение между 1966-1983. От тези банкноти, първата серия от 20 турски лири е отпечатана в Англия , а останалите в Турция.

Седма емисия банкноти (E7)

Седмата емисия банкноти са въведени в обращение през 1979 г. в 36 серии и 15 различни номинала от 10 , 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 250000, 500000, 1000000, 5000000, 10000000, 20000000 турски лири до 2002. Всички банкноти са отпечатани в Турция. Седмата емисия банкноти е изтеглена от обръщение на 1 януари 2006 г. и ще загубят стойността си в края на 31 Декември 2015.

Осма емисия банкноти (E8)

Според Валутния закон на Република Турция (№ : 5083 от дата 28.01.2004), в рамките на операция по отпадане на шест нули, реализираща се за първи път в Турция, осмата емисия е въведена в обръщение на 1 януари 2005 г., в шест различни номинала, от 1,5,10,20,50 и 100 нови турски лири . Всички тези банкноти са отпечатани в Турция. Тази емисия банкноти е изтеглена от обръщение на 1 януари 2010 г. и губят стойността си в края 31 Декември 2019.

Девета емисия банкноти (E9)

Банкноти E9 емисия от 1-ва серия са въведени в обращение на 1 януари 2009 г. Втората серия от банкноти от 10, 20 и 100 турски лири бяха пуснати в обращение на 24 декември 2012 г., а 5, 50 и 200 на 8 април 2013 г. Трета серия банкноти от 5, 10 и 200 турски лири бяха пуснати в обращение на 27 март 2017 г., а банкнотите от 50 и 100 турски лири на 17 юли 2017 г, и 20 турски лири на 24 декември 2018 г. Четвърта серия банкноти от 5, 20 и 200 турски лири бяха пуснати в обращение на 2 март 2020 г., 50 турски лири на 23 март 2020 г., 10 турски лири на 04 май 2020 г. и банкнотата от 100 TL на 20 май 2020 г. Банкнотите от 10 и 200 турски лири от петата серия бяха пуснати в обращение на 16 юли 2021 г. Банкнотите от 5 и 20 турски лири бяха пуснати в обращение на 29 септември 2021 г.

Банкнотите от серия I, II, III, IV и V от Девета емисия(Е9) ще бъдат в обращение едновременно

Главния Дирекорат за Печатане на Банкноти произвежда всички турски банкноти от 1958 година насам.

Ресурси:
tcmb.gov.tr
wikipedia.org