Фалшиви пари:
как да ги разпознаем


www.currencyguide.eu


bulagrian flagus-uk-flag

Турска лира лого


Турска лира - Обща информация
Бързи връзки към банкнотите:
- 5 Турски лири
- 10 Турски лири
- 20 Турски лири
- 50 Турски лири
- 100 Турски лири
- 200 Турски лири
Турска лира (знак: TRY) е валутата на Турция и Турска република Северен Кипър (призната само от Турция). Една Турска лира е разделена на 100 куруша. На лицевата страна на всички настоящи банкноти е изобразен портретът на Мустафа Кемал Ататюрк.
Първите банкноти в Османската империя са пуснати в обръщение по време на Танзимата, когато много административни, социални и правни реформи са на дневен ред. Банкнотите са издавани главно за финансиране на тези реформи по време на управлението на султан Абдул-Меджид през 1840 година под името „Кайме и Накдие и Мутебере”- книжни пари. Те представлявали нещо като дългови сертификати или съкровищни облигации, носещи лихва. Първоначално тези банкноти са ръчно изработени и подпечатани с официален печат. Поради факта, че могат да бъдат лесно фалшифицирани, доверието на хората към книжните пари силно отслабава. Това е и причината тези банкноти да бъдат заменени с отпечатани в печатница през 1842. „Кайме” банкнотите са издавани в различна форма и обеми до 1862 година.

„Банк и Османи” - Османска банка е създадена през 1856 г. с английски капитали чрез указ на краля на Англия. Преобразува се в държавна банка като английско-френско партньорство под името на „Банк и Османии Сахане Империал” през 1863г. През различните периоди, когато на османската държава се налагало заема пари от европейските пазари, Англия и Франция предпочитали като партньор Османската банка, която е под тяхно управление, а не на самата държавата.

Османската държава предоставя правата за издаване на банкноти на Османската банка за 30 годишен период от време. По време на този период правителството се задължава да не издава банкноти, както и да делегира на друга институция тази функция . През 1863 г. Османската банка издава банкноти, конвертируеми в злато при поискване и снабдени с официален печат на Министерството на финансите. Банката емитира банкноти в различни форми и обеми между 1863г. и 1914г.

Независимо от поетите ангажименти, османското правителство издава банкноти чрез споразумение с Отоманската банка по време на войната с Русия 1876-1877- известно като „93 – война” предназначено за финансиране на военни разходи.

Еврак и Накдие (КЕШ документи)

По време на Първата световна война Османската банка отхвърля исканията от страна на правителството за заем и нова емисия банкноти.

Конфликтът е елиминиран, когато банката обявява, че се отказва от привилегията си за издаване на банкноти по време на войната. По този начин османското правителство издава повече от 160.0 милиона банкноти лири срещу златни и германски съкровищни бонове в седем серии в четири години от 1915. Тези банкноти са поети от Република Турция под името "Еврак и Накдие” – Документи Пари.

Банкноти от републиканския период

Наследените от Османската империя "Еврак и Накдие” остават в обращение до края на 1927 г., тъй като младата република не е била в състояние да издава свои банкноти в първите години от съществуването си.

Тъй като банкнотите са символизират независимостта и суверенитета на една държава, турското Велико народно събрание решава да издаде първите турски банкноти и приема закон, наречен "Размяна на настоящи парични документи с нови", с дата 30 Декември 1925, номер 701 . Чрез този закон се създава комитет и е предвидено да се формира от представители на банките „Зираат”, „Османлии”, „Итибар и Милли”, „Акисар”, „ Тютюнчюлер”, Аксехир” и други, опериращи в Турция по това време. Под ръководството на Министерството на финансите се определя формата на банкнотите и начина смяната на старите банкноти с нови. Взето е решение да се замени Еврак и Накдие (парични документи) с нови банкноти в същото количество и качество.

Първа емисия банкноти( E1 )

Комитетът под председателството на Абдулхалик Ренда, министър на финансите, решава да издаде първата емисия банкноти в купюри от 1, 5 , 10, 50 , 100, 500 и 1,000 турски лири. Производството на нови банкноти е поверено на английската печатница „Thomas De La Rue”. Тези банкноти са отпечатани чрез използване техника за релефен печат на хартия с воден знак.

Банкнотите от тази серия са отпечатани преди езиковата реформа в Турция и техният основен текст е отпечатан чрез арабска азбука, като стойността е на френски език.

Първите банкноти на турската република- емисия ( E1 ) са въведени в обращение на 05 Декември 1927. „Еврак и Накдие” са изтеглени от обращение на 4 Дек, 1927 и загубват стойността си на 4 септември 1928г.

Въз основа на решение на републиканското правителството да предостави привилегията за издаване на банкноти на национална банка, турското Велико народно събрание одобрява създаването на централна банка на Република Турция със закон от 11 юни 1930. След извършване на необходимите подготвителни дейности, банката започва дейността си на 03 октомври, 1931 г. и изключителните права за издаване на банкноти се дават на Централната банка на Република Турция.

Втора емисия банкноти( E2 )

След създаването на Централна банка на Република Турция банкнотите, отпечатани преди езиковата реформа са заменени с нови, отпечатани на латиница.

Текстът на новите банкноти са е на латинска азбука в девет различни номинала 50 Куруш, 1, 21/2, 5, 10, 50, 100, 500 и 1,000 турски лири и 11 серии. Банкнотата с номинал от 50 Куруш е отпечатана в Германия , а останалите в Англия.

Част от втората емисия банкноти (E2) е и първата банкнота отпечатана от Централната банка на Република Турция - 5 турски лири. Емисията е въведена в обръщение между 1937-1944 .

Портретите изобразени на тази емисия банкноти са на Ататюрк и Исмет Иньоню (вицепрезидент на Републиката).

Номиналите на втората емисия банкноти (E2) от 50 Куруша и 100 турски лири, отпечатани в Англия са повредени по пътя си към Турция при атака на кораба, с когото са превозвани, на пристанище Пиреа. Банкнотата от 50 турски лири не се пуска в обращение заради въздушно нападение, което разрушава печатницата в Лондон.

Трета емисия банкноти( E3 )

Третата емисия банкноти турски лири, всяка от които носи портрет на Исмет Иньоню са пуснати в обръщение между 1942 и 1947 г. в 7 серии и в шест различни стойности, състояща се от банкноти с номинали от 21 /2, 10, 50, 100, 500 и 1000 турски лири. Тази емисия банкноти е отпечатана в Англия, Германия и САЩ.

Четвърта емисия банкноти( E4 )

Четвъртата емисия банкноти са отпечатани в Съединените американски щати и е с най-малък брой номинални стойности от 2, 10 и 100 турски лири, в 3 серии. На тези банкноти е изобразен портрета на Иньоню и са въведени в обръщение през 1947 и 1948 година.

Пета емисия банкноти (E5)

Петата емисия банкноти са отпечатани в 32 серии и седем различни стойности, състояща се от купюри от 21 /2, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 турски лири. Емисията е пусната в обращение между 1951 и 1971 година.
Опитите за създаване на печатница за банкноти в Турция е започват в края на 1930-те години, но това е отложено поради започването на Втората световна война. През 1951 г. работите по изграждането започват отново и през 1958 г. печатницата е създадена и започва производството на банкноти. Някои банкноти от петата емисия са отпечатани в Англия, други в новата печатница. Банкнотата от 100 турски лири от третата серия на петата емисия (E5) е първата отпечатана в Турция банкнота.

Шеста емисия банкноти(E6)

Шестата емисия банкноти се издава в 7 различни стойности и 18 сериии. Състои се от купюри от 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 турски лири . Те са пуснати в обращение между 1966-1983. От тези банкноти, първата серия от 20 турски лири е отпечатана в Англия , а останалите в Турция.

Седма емисия банкноти (E7)

Седмата емисия банкноти са въведени в обращение през 1979 г. в 36 серии и 15 различни номинала от 10 , 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 250000, 500000, 1000000, 5000000, 10000000, 20000000 турски лири до 2002. Всички банкноти са отпечатани в Турция.

Седмата емисия банкноти е изтеглена от обръщение на 1 януари 2006 г. и ще загубят стойността си в края на 10 годишен период на обратно изкупуване.

Осма емисия банкноти (E8)

Според Валутния закон на Република Турция (№ : 5083 от дата 28.01.2004), в рамките на операция по отпадане на шест нули, реализираща се за първи път в Турция, осмата емисия е въведена в обръщение на 1 януари 2005 г., в шест различни номинала, от 1,5,10,20,50 и 100 нови турски лири . Всички тези банкноти са отпечатани в Турция. Тази емисия банкноти е изтеглена от обръщение на 1 януари 2010 г. и ще загуби стойността си в края на техния 10 годишен период на обратно изкупуване.

Девета емисия банкноти (E9)

Съгласно член 1 от Валутния закон на Република Турция, под номер 5083 г. се премахва представката "Нова" от " Нова турска лира " и от "Нов Куруш " . Това решение влиза в сила на 1 януари 2009 г., както е обнародвано в Държавен вестник на 5 май , 2007.

Деветата емисия (Е-9) банкноти с обновен дизайн, систематична вариация в размерите, подобрени защитни елементи и са въведени в обръщение на 1 Януари 2009 година в шест различни номинала от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 Турски лири. Втора серия от тази емисия на банкноти от 10, 20 и 100 турски лири са издадени издадени на 24 декември , 2012, а на банкнотите от 5 , 50 и 200 турски лири на 8 април 2013 година. Променен е основния цвят на банкнотата от 5 турски лири и подписите на 5, 10, 20 , 50, 100 и 200 турски лири. Двете серии на тази емисия са идентични, имат еднакви защитни елементи и ще бъдат едновременно в обръщение.

Главния Дирекорат за Печатане на Банкноти произвежда всички турски банкноти от 1958 година насам.Източници:
http://www.wikipedia.org
http://www.tcmb.gov.tr

Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар Китайски юан/ Ренминби | Швейцарски франк | Евро |
Британска лира | Индийска рупия
Японска йена | Турска лира |
Щатски долар

Използваме "бисквитки", за да ви улесним, и за да ви покажем персонализирани реклами. Повече..

Реклама