Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Петдесет швейцарски франка банкнота

Петдесет швейцарски франка банкнота

Бързи връзки към банкнотите:
Девета серия:
10 Швейцарски франка девета серия 20 Швейцарски франка девета серия 50 Швейцарски франка девета серия 100 Швейцарски франка девета серия 200 Швейцарски франка девета серия 1000 Швейцарски франка девета серия

Осма серия:
Ten Swiss franc banknote 20 Швейцарски франка 100 Швейцарски франка 200 Швейцарски франка 1000 Швейцарски франка

Описание:
Размер: 74 x 148mm
Основен цвят: зелен
Дата на издаване: 3 Октомври 1995

50 Швейцарски франка лице 50 Швейцарски франка гръб

Петдесет швейцарски франка(8-ма серия) дизайн

50 Щвейцарски франка спесимен лице 50 Щвейцарски франка спесимен гръб

Лице

Портретът на лицевата страна на банкнотата от 50 швейцарски франка е на Софи Taубер-Арп (1889-1943)- един изключителен артист. Нейната работа включва живопис, текстил, скулптури и релефи.

[1] Микротекст

50 Щвейцарски франка Микротекст

Гръб

[A] "Relief rectangulaire" 1936

[B] "Tete dada" 1919

[C] Композицията "Aubette" 1927

[D] "Lignes ouvertes" 1939

[1] Микротекст(гръб)

50 Щвейцарски франка Микротекст гръб

Защитни елементи: (общa концепция за сигурност на всички банкноти от 8-ма серия)

50 Щвейцарски франка спесимен лице 50 Щвейцарски франка спесимен гръб

Лице

[A] Магическо число

50 Щвейцарски франка Магическо число 50 Щвейцарски франка Магическо число

Защитен елемент против фалшификации [A] показва номинала на банкнотата, отпечатан с блещукащо мастило с прозрачен цвят. Елемента е видим, когато светлината пада върху него под определен ъгъл.

Тест: Дръжте банкнотата като лист хартия, който искате да прочетете. Ако не можете да видите магическото число, наклонете на банкнотата бавно към светлината, докато се появи.

[B] Воден печат с номинала

50 Щвейцарски франка Воден печат с номинала

Защитен елемент [B] е воден знак вграден в хартията възпроизвеждa] номинала на банкнотата.

Тест: Дръжте банкнотат към светлината и се вгледате внимателно, ще видите водния знак под цветния фон.

[C]Релефен печат

50 Щвейцарски франка Релефен печат

Елемент за защита [C] представлява релефен печат с номинала на банкнотата.

Тест: Втрийте релефното число в лист хартия. Мастилото на оригиналните банкноти оставя следи.

[D] Перфорация с номинала на банкнотата

50 Щвейцарски франка Перфорация

Деноминацията на банкнотата е изобразена с финни перфорации.

Тест: когато се държи към светлината, номинала се вижда като перфорирана повърхност.

[E] Оптично вариращо мастило(OVI) Число хамелеон

50 Щвейцарски франка Optically Variable Ink-1 50 Щвейцарски франка Optically Variable Ink-2

При елемент, E номинала на банкнотата е отпечатан със специално мастило. Числото хамелеон променя цвета си, всеки път, когато светлината попада върху него от различен ъгъл.

Тест: Дръжте банкнотата като лист хартия, която искате да прочетете и погледнете числото. Наклонете банкнотата бавно като я отдалечавате или приближавате към вас ще видите, че цвета а числото се променя.

[F] Ултравиолетови цифри

50 Щвейцарски франка Ултравиолетови цифри

При защитен елемент срещу фалшификации [Е] деноминацията в левия край на банкнотата се появява с тъмен цвят под ултравиолетова светлина и ярко флуоресцентна от дясната страна.

Тест: Имате нужда от ултравиолетова лампа, за да видите число с номинала на банкнотата в тъмен цвят от лявата страна и ярко флуоресциращо в дясната. В същото време портрета в лявата страна флуоресцира ярко, а от дясната страна е тъмен.

[G] Металически цифри: Блестящо число

50 Щвейцарски франка Блестящо число-1 50 Щвейцарски франка Блестящо число-2

Защитен елемент [G], номинала на банкнотата е възпроизведен с мастило с метален състав.

Тест: Дръжте банкнотата като лист хартия, който искате да прочетете. Когато го местите, ще видите, че числото има сребрист блясък. Под лупа можете да видите монограма на Швейцарската национална банка SNB в блестящата цифра, отчасти покрита с мастило.

[H] Изображение видимо под определен ъгъл

50 Щвейцарски франка Изображение видимо под определен ъгъл

При елемент за защита [H], номинала на банкнотата е отпечатан по такъв начин, че може да се види само от необичаен ъгъл.

Тест: Дръжте банкнотата хоризонтално на нивото на очите, така че да я виждате под изключително остър ъгъл. Сега трябва да виждате появилия се номер.

[1] Съвпадащ елемент

50 Щвейцарски франка Съвпадащ елемент

[2] Воден знак портрет

50 Щвейцарски франка Воден знак портрет

В горния десен ъгъл на предната част на банкнотата, водния знак портрет гледа в същата посока, както и нормалния портрет.

[3] Плетеница

50 Щвейцарски франка Плетеница

Фини преплетени линии могат да променят цвета от линия на линия, или в рамките на самата линия.

[4] Движещ се номер

50 Щвейцарски франка Движещ се номер-1 50 Щвейцарски франка Движещ се номер-2

В средата на банкнотата е Кинеграмата ®: номинала на банкнотата, изобразен на специално сребърно фолио, изглежда като че се движи. Две други по-малки Кинеграми ® изобразяват швейцарския кръст и монограма на Швейцарската национална банка: SNB. Формата на Кинеграмата ®, позиционирането на двете по-малки Кинеграми ® и движението на номерата се различават при различните деноминации.

Тест: Проверете хартията и релефния печат на Кинеграмата ®. Движещо се число се появява по Кинеграмата ®. Швейцарските кръстове и монограми също изглежда че се движат.

[5] Микротекст

От двете страни на банкнотата, кратък текст за изобразената личност на портрета се възпроизвежда в печат, толкова малък, че е необходима мощна лупа да се прочете.

[6] Символ за хора със зрителни увреждания

50 Щвейцарски франка Символ за хора със зрителни увреждания

Осезаем символ на допир с различен за всяка деноминация релеф се намира в долния край на предната част на всяка банкнота.

Гръб

[1] Сериен номер

50 Щвейцарски франка Сериен номер

Всяка банкнота има сериен номер на две различни места и в два различни цвята. Серийният номер е комбинация от букви и цифри.

[2]Метална нишка

50 Щвейцарски франка Метална нишка

Метална нишка е вградена в хартията и се очертава като серия от сребърни тирета на гърба на банкнотата. Когато се гледа към светлина, нишката се появява като непрекъсната линия.

[3] Микротекст

50 Щвейцарски франка Микротекст

От двете страни на банкнотата, кратък текст за изобразената личност на портрета се възпроизвежда в печат, толкова малък, че е необходима мощна лупа за да се прочете.

Ресурси:
snb.ch
wikipedia.org