Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Петдесет Евро банкнота


50 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Пет Евро банкнота Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 140 x 77mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Оранжев
Архитектурен стил: Ренесанс

ново 50 евро лице ново 50 евро гръб

Банкнотата от Петдесет евро изобразява мостове и арки/врати от ренесансовата архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

Новата банкнота от 50 евро е въведена в обращение на 4 Април 2017. Тя е част от новате серия "Еуропа". Около 45% или над 9 милиарда от всички банкноти в обращение са петдесет са с номинал от 50 евро. Новите банкноти запазват елементите в дизайна от предишната серия, като запазват фоновите цветове. От друга страна те са доста преобразени, за да кореспондират с подобрените защитни елементи.

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 50 евро е истинска или фалшива.

Почувствайте новата банкнота от 50 евро

1. Банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

2. Релефен печат

Релефен печат нови 50 евро

Пипнете банкнотата. На лицевата страна в левия и десния край има поредица от къси релефни линии. За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по него или го надраскайте внимателно с нокът. Те улесняват разпознаването на банкнотата, особено за хора с увредено зрение. Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, също се усещат като по-плътни.

Разгледайте банкнотата, като я поставете срещу светлина. Портретният воден знак и осигурителната нишка стават видими.

1. Прозорче с портрет

нови 50 евро Прозорче с портрет лице 1 нови 50 евро Прозорче с портрет лице 2 нови 50 евро Прозорче с гръб лице 1 нови 50 евро Прозорче с гръб лице 2

Разгледайте банкнотата срещу светлина. Прозорчето близо до горната част на холограмата става прозрачно и се открива портрета на Еуропа от двете страни на банкнотата. При накланяане в прозорчето се виждат линии с цветовете на дъгата около стойността на банкнотата. На гърба на банкнотата в прозорчето се наблюдават числа с номинала на банкнотата в цветовете на дъгата.

2. Портретен воден знак

Воден знак нови 50 евро

Разгледайте банкнотата срещу светлина. Ще видите полутоново изображение с портрет на Европа (героиня от древногръцката митология), номиналната стойност на банкнотата и основното изображение. Ако обаче поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите части потъмняват.

3. Осигурителна нишка

нови 50 евро Осигурителна нишка

Разгледайте банкнотата срещу светлина. Осигурителната нишка се вижда като тъмна линия. В нея се виждат символът „€“ и номиналната стойност на банкнотата като миниатюрни бели надписи.

Наклонете банкнотата. На сребристата ивица се вижда портрет на Европа, а на смарагдовозеленото число светлина се вижда като движеща се нагоре и надолу

1. Портретна холограма

нова 50 евро банкнота Портретна холограма нова 50 евро банкнота Портретна холограма2

Наклонете банкнотата. Холограмата – сребристата ивица в дясната част на банкнотата – показва портрет на Европа (героиня от древногръцката митология), символа „€“, основното изображение и номиналната стойност на банкнотата.

2. Смарагдовозелено число

50 ново евро Смарагдовозелено число1 50 ново евро Смарагдовозелено число2 50 ново евро Смарагдовозелено число3

Наклонете банкнотата. Бляскавото число в долния ляв ъгъл на банкнотата отразява светлината, местейки се нагоре и надолу. Числото също така сменя цвета си от изомрудено зелено до тъмно синьо.

Допълнителни защитни елементи против фалшификации

1. Микрошрифт

нови 50 евро банкнота Микрошрифт

В някои части на банкнотата има надписи с микрошрифт. Ще ви е необходима лупа за да ги видите. Микрошрифта е отчетлив и ясен, а не размазан.

2. Стандартна Ултравиолетова светлина

нови 50 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина лице нови 50 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина гръб

Хартията само по себе си не свети и изглежда тъмна. Малките нишки, които са част от хартията стават видими. Всяка нишка луминсцира в три различни цвята. Звездите във флага на ЕС, малките кръгчета, както и големите звезди светят в жълто. Няколко други елемента също светят в жълто. От задната страна на бакнотата четвърт от големия кръг в средата, заедно с още няколко елемента луминисцира в зелено. Хоризонталния сериен номер и лентата светят в червено.

3. Специална ултравиолетова светлина (UV-C)

нови 50 евро банкнота Специална УВ светлина (UV-C)

Малките кръгове на лицевата страна на банкнотата светят в жълт цвят. Големите звезди, както и някои други зони светят в оранжево. Евро символът става видим.

4. Инфрачервени елементи

нови 50 евро банкнота Инфрачервени елементи

На инфрачервена светлина на лицевата страна на банкнотата се виждат само смарагдовозеленото число, дясната страна на основното изображение и сребристата ивица. На обратната страна се виждат само числото, съответстващо на номиналната стойност, и хоризонталният сериен номер.

Ресурси:
Европейска Централна Банка
wikipedia.org