Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Сто Евро банкнота


100 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Пет Евро банкнота Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 147 x 82mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Зелен
Архитектурен стил: Барок и Рококо

ново 100 евро лице ново 100 евро гръб

Банкнотата от Сто евро изобразява мостове и арки/врати от Барок и Рококо архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

Новата банкнота от 100 евро е въведена в обращение на 28 Май 2019. Тя е част от новате серия "Еуропа". Около 12% или около 3 милиарда от всички банкноти в обращение са с номинал от 100 евро. Новите банкноти запазват елементите в дизайна от предишната серия, като запазват фоновите цветове. От друга страна те са доста преобразени, за да кореспондират с подобрените защитни елементи.

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 100 евро е истинска или фалшива.

Почувствайте новата банкнота от 100 евро

1. Банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

2. Релефен печат

нови 100 евро Релефен печат

Пипнете банкнотата. На лицевата страна в левия и десния край има поредица от къси релефни линии. За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по него или го надраскайте внимателно с нокът. Те улесняват разпознаването на банкнотата, особено за хора с увредено зрение. Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, също се усещат като по-плътни.

Разгледайте банкнотата, като я поставете срещу светлината.

1. Воден знак

100 евро банкнота Воден знак

Разгледайте банкнотата срещу светлина. Ще видите полутоново изображение с портрет на Европа (героиня от древногръцката митология), номиналната стойност на банкнотата и прозорец. Ако обаче поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите части потъмняват.

2. Осигурителна нишка

нови 100 евро Осигурителна нишка

Осигурителната нишка се вижда като тъмна линия. В нея се виждат символът „€“ и номиналната стойност на банкнотата като миниатюрни бели надписи.

3. Прозорче с портрет

Лице

нови 100 евро Прозорче с портрет лице 1 нови 100 евро Прозорче с портрет лице 2 нови 100 евро Прозорче с портрет лице 3 нови 100 евро Прозорче с портрет лице 4

Гръб

нови 100 евро Прозорче с гръб 1 нови 100 евро Прозорче с гръб 2 нови 100 евро Прозорче с гръб 3 нови 100 евро Прозорче с гръб 4

Прозорчето близо до горната част на холограмата става прозрачно и се открива портрета на Еуропа от двете страни на банкнотата. Когато банкнотат се наклони в прозореца се забелязват и многоцветни линии около големия евро символ. На обратната страна на банкнотата в прозореца се наблюдават многоцветни числа.

Наклонете банкнотата.

1. Сребриста лента

нови 100 евро Сребриста лента 1 нови 100 евро банкнота Сребриста лента 2 нови 100 евро банкнота Сребриста лента 3

Върху сребристата лента са изобразени портрета на Европа, сателитна холограма, основното изображение и голям евро символ.

нови 100 евро сателитна холограма 1 нови 100 евро сателитна холограма 2 нови 100 евро сателитна холограма 3 нови 100 евро сателитна холограма 4

В горната част на сребристата лента евро символите се движат около числото. Символите стават по отчетливи под директна светлина.

2. Смарагдовозелено число

100 ново евро Смарагдовозелено число1 100 ново евро Смарагдовозелено число2 100 ново евро Смарагдовозелено число3

Наклонете банкнотата. Смарагдовозелено число 100 в долния ляв ъгъл на банкнотата отразява светлината, местейки се нагоре и надолу. Числото също така сменя цвета си от изомрудено зелено до тъмно синьо.

Допълнителни защитни елементи против фалшификации

1. Микрошрифт

нови 100 евро банкнота Микрошрифт 1 нови 100 евро банкнота Микрошрифт 2

В някои части на банкнотата има надписи с микрошрифт. Ще ви е необходима лупа за да ги видите. Микрошрифта е отчетлив и ясен, а не размазан.

2. Стандартна Ултравиолетова светлина

нови 100 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина лице нови 100 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина гръб

Хартията само по себе си не свети и изглежда тъмна. Малките нишки, които са част от хартията стават видими. Всяка нишка луминсцира в три различни цвята. Звездите във флага на ЕС, малките кръгчета, както и големите звезди светят в жълто. Няколко други елемента също светят в жълто. От задната страна на бакнотата четвърт от големия кръг в средата, заедно с още няколко елемента луминисцира в зелено. Хоризонталния сериен номер и лентата светят в червено.

3. Специална ултравиолетова светлина (UV-C)

нови 100 евро банкнота Специална УВ светлина (UV-C)

Малките кръгове на лицевата страна на банкнотата светят в жълт цвят. Големите звезди, както и някои други зони светят в оранжево. Евро символът става видим.

4. Инфрачервени елементи

нови 100 евро банкнота Инфрачервени елементи лице нови 100 евро банкнота Инфрачервени елементи гръб

На инфрачервена светлина на лицевата страна на банкнотата се виждат само смарагдовозеленото число, дясната страна на основното изображение и сребристата ивица. На обратната страна се виждат само числото, съответстващо на номиналната стойност, и хоризонталният сериен номер.

Ресурси:
Европейска Централна Банка
wikipedia.org