Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Двадесет Евро банкнота(Първа серия)


20 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Five Euro banknote Десет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 133 x 72mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Син
Архитектурен стил: Готически

20 euro front 20 euro reverse

Банкнотата от Двадесет евро (€20) е втората най-малката деноминация на евробанкнотите. Банкнотата изобразява мостове и арки/врати в Готическа архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

Евро банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 20 евро е истинска или фалшива.

Почувствайте релефния печат

релефен печат  20 евро релефен печат 20 евро

Специалният печат прави мастилото да се чувства релефно или по-дебело в обаластите на основното изображение, буквите и цифрите, стойността на лицевата страна на банкнотите. За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по него или го надраскайте внимателно с нокътя си.

Дръжте банкнотата срещу светлина и вижте:

Спесимен1 20 евро банкнота

1. Числата допълващи се срещу светлината в горния ъгъл (позиция 1) от двете страни на банкнотата, се допълват изцяло и образуват число, съответстващо на номиналната стойност. Можете да видите цялото число, когато държите банкнотата срещу светлина.

допълващи се числа 20 евро допълващи се числа 20 евро
Истински
допълващи се числа 20 евро фалшиви
Фалшиви

2. Воденият знак(позиция 2) се получава, като се променя дебелината на хартията. Може да бъде видян, когато банкнотата се държи срещу светлина. Ако поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите области потъмняват. Този ефект много лесно се забелязва при водния знак, изобразяващ номиналната стойност на банкнотата.

воден знак 20 евро воден знак тъмен 20 евро
Истински
воден знак 20 евро фалшиви
Фалшиви

3. Осигурителната нишка е вградена в хартията на банкнотата. Задръжте банкнотата срещу светлина – осигурителната нишка ще се появи като тъмна ивица. Думата „EURO“ и номиналната стойност могат да се видят изписани върху нишката с миниатюрен шрифт.

20 евро осигурителна нишка

4. Перфорации: Задръжте банкнотата срещу светлината. В холограмата ще видите перфорации, които оформят символа €. Можете да видите и малки цифри, показващи номиналната стойност.

20 евро перфорацииНаклонете банкнотата

Спесимен2 20 евро

1. Холограмна лента(позиция 1): Наклонете банкнотата от 20 евро и ще видите, че изображението на холограмата се променя, преливайки се между номиналната стойност и символа € във фон с цветовете на дъгата. Малки букви по краищата показват номиналната стойност на банкнотата.

20 евро холограмна лента
Истински
20 евро холограмна лента фалшива
Фалшиви

2. Златисто-перлена ивица(позиция 2): Наклонете банкнотата и ще видите ивица със златисто-перлен цвят на обратната страна на банкнотата. На нея са показани номиналната стойност и символът €.

20 евро златисто-перлена ивица
Истински
20 евро златисто-перлена ивица Фалшиви
Фалшиви

Проверете с лупа

20 евро  Спесимен3

Микротекст(позиция 1): На някои места на банкнотата можете да видите миниатюрни надписи, например в надписа „EYPΩ“ (ЕВРО с гръцки букви) на лицевата страна. Имате нужда от лупа, за да ги видите. Микротекстът е отчетлив (а не неясен).

20 евро Микротекст

Проверете с ултравиолетова лампа

На ултравиолетова светлина:

  1. Самата хартия не свети.
  2. В хартията се виждат влакънца, оцветени в червено, синьо и зелено.
  3. Знамето на Европейския съюз изглежда зелено с оранжеви звезди.
  4. Подписът на председателя на ЕЦБ става зелен.
  5. Големите звезди и малките кръгове на лицевата страна светят. Картата, мостът и номиналната стойност на обратната страна се виждат в жълто.
Банкнота от 20 Евро ултравиолетова светлина Банкнота от 20 Евро ултравиолетова светлина гръб
Истински
20 Евро фалшива банкнота ултравиолетова светлина
Фалшиви

Ресурси:
European Central Bank
wikipedia.org