Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Петстотин Евро банкнота(Първа серия)


500 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Five Euro banknote Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 160 x 82mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Лилав
Архитектурен стил: Модерна архитектура

500 euro front 500 euro reverse

Банкнотата от Петстотин евро (€500) изобразява мостове и арки/врати в Модерна архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

Евро банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 500 евро е истинска или фалшива.

Почувствайте релефния печат

релефен печат  500 евро релефен печат 500 евро

Специалният печат прави мастилото да се чувства релефно или по-дебело в обаластите на основното изображение, буквите и цифрите, стойността на лицевата страна на банкнотите. За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по него или го надраскайте внимателно с нокътя си.

Дръжте банкнотата срещу светлина и вижте:

Спесимен1 500 евро банкнота

1. Числата допълващи се срещу светлината в горния ъгъл (позиция 1) от двете страни на банкнотата, се допълват изцяло и образуват число, съответстващо на номиналната стойност. Можете да видите цялото число, когато държите банкнотата срещу светлина.

допълващи се числа 500 евро допълващи се числа 500 евро

2. Воденият знак(позиция 2) се получава, като се променя дебелината на хартията. Може да бъде видян, когато банкнотата се държи срещу светлина. Ако поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите области потъмняват. Този ефект много лесно се забелязва при водния знак, изобразяващ номиналната стойност на банкнотата.

воден знак 500 евро воден знак тъмен 500 евро

3. Осигурителната нишка е вградена в хартията на банкнотата. Задръжте банкнотата срещу светлина – осигурителната нишка ще се появи като тъмна ивица. Думата „EURO“ и номиналната стойност могат да се видят изписани върху нишката с миниатюрен шрифт.

500 евро осигурителна нишка

4. Перфорации: Задръжте банкнотата срещу светлината. В холограмата ще видите перфорации, които оформят символа €. Можете да видите и малки цифри, показващи номиналната стойност.

500 евро перфорацииНаклонете банкнотата

Спесимен2 500 евро

1. Холограмна апликация(позиция 1): Наклонете банкнотата – изображението на холограмата се променя, преливайки се между номиналната стойност и прозорец или врата. На фона можете да различите концентрични кръгове от малки букви в цветовете на дъгата, движещи се от центъра към краищата на стикера.

500 евро холограмна лента

2. Число с променящ се цвят (позиция 2): Наклонете банкнотата – числото на обратната страна, съответстващо на номиналната стойност, променя цвета си от лилав в маслиненозелен или кафяв.

мастило с спроменящ се цвят 500 евро мастило с спроменящ се цвят 500 евро 2

Проверете с лупа

500 евро  Спесимен3

Микротекст(позиция 1): На някои места на банкнотата можете да видите миниатюрни надписи, например в надписа „EYPΩ“ (ЕВРО с гръцки букви) на лицевата страна. Имате нужда от лупа, за да ги видите. Микротекстът е отчетлив (а не неясен).

500 евро Микротекст

Проверете с ултравиолетова лампа

На ултравиолетова светлина:

  1. Самата хартия не свети.
  2. В хартията се виждат влакънца, оцветени в червено, синьо и зелено.
  3. Знамето на Европейския съюз изглежда зелено с оранжеви звезди.
  4. Подписът на председателя на ЕЦБ става зелен.
  5. Големите звезди и малките кръгове на лицевата страна светят. Картата, мостът и номиналната стойност на обратната страна се виждат в жълто.
Банкнота от 500 Евро ултравиолетова светлина Банкнота от 500 Евро ултравиолетова светлина гръб

Ресурси:
European Central Bank
wikipedia.org