Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Десет Евро банкнота


10 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Пет Евро банкнота Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Сто Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 127 x 67mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Червен
Архитектурен стил: Романски

ново 10 евро лице ново 10 евро гръб

Банкнотата от Десет евро (€10) е втората най-малката деноминация на евробанкнотите. Банкнотата изобразява мостове и арки/врати в класическата архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

На пресконференция във Франкфурт на Майн на 13 януари 2014 г. Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, представи втората банкнота от серия "Европа"– 10 Евро. Тя ще бъде въведена в обращение на 23 септември 2014 г.

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 10 евро е истинска или фалшива.

нови 10 евро банкнота Спесимен1

Пипнете банкнотата(позиция.4)

1. Банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

2. Релефен печат

Релефен печат нови 10 евро

Пипнете банкнотата. На лицевата страна в левия и десния край има поредица от къси линии, направени чрез релефен печат. Те улесняват хората с увредено зрение при разпознаването на банкнотата. Може да усетите най-добре релефният печат като прокарате нокът по повърхността на банкнотата. Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, също се усещат релефни.

Разгледайте банкнотата, като я поставете срещу светлина. Портретният воден знак и осигурителната нишка стават видими.

нови 10 евро банкнота спесимен 2

1. Портретен воден знак

Воден знак нови 10 евро Воден знак нови 10 евро

Водният знак се получава, като се променя дебелината на хартията. Полутоново изображение, изобразявайки портета на Европа (фигура от гръцката митология), номинала и прозорец стават видими, когато държите банкнотата срещу светлината. Ако поставите банкнотата върху тъмна повътхност, светлите зони стават тъмни. При този ефект е много лесно да се види стойността на банкнотата.

2. Осигурителна нишка

Осигурителна нишка 10 евро банкнота

Осигурителната нишка е вградена в хартията на банкнотата. Задръжте банкнотата срещу светлина – осигурителната нишка ще се появи като тъмна ивица. Символът на Евро валутата и числото 10 могат да се видят изобразени с малки букви върху осигурителната нишка.

Наклонете банкнотата. На сребристата ивица се вижда портрет на Европа, а на смарагдовозеленото число светлина се вижда като движеща се нагоре и надолу

нови 10 евро банкнота спесимен 3

Портретна холограма (поз. 2)

Портретна холограма нова 10 евро банкнота

1. Наклонете банкнотата. Холограмата – сребристата ивица в дясната част на банкнотата – показва портрет на Европа символа на Еврото, прозорец и числото 10.

2. Смарагдовозелено число

10 ново евро Смарагдовозелено число

Наклонете банкнотата. Бляскавото число в долния ляв ъгъл на банкнотата отразява светлината, местейки се нагоре и надолу. Числото също така сменя цвета си от изомрудено зелено до тъмно синьо.

Допълнителни защитни елементи против фалшификации

нови 10 евро банкнота спесимен 4

1. Микрошрифт

нови 10 евро банкнота Микрошрифт 1 нови 10 евро банкнота Микрошрифт 2 нови 10 евро банкнота Микрошрифт 3

В някои части на банкнотата има надписи с микрошрифт. Ще ви е необходима лупа за да ги видите. Микрошрифта е отчетлив и ясен, а не размазан.

2.Стандартна Ултравиолетова светлина (лице)

нови 10 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина лице
  1. Хартията на банкнотата поглъща ултравиолетовата светлина
  2. Появяват се малки нишки вградени в хартията. Всяка нишка свети в три различни цвята- жълт, син и червен
  3. Звездите, разположени на флага на Европейския съюз, малките кръгове,големите звезди, както и някои други зони светят в жълто.

2. Стандартна Ултравиолетова светлина (гръб)

нови 10 евро банкнота Стандартна Ултравиолетова светлина гръб
  1. Хартията на банкнотата поглъща ултравиолетовата светлина
  2. Появяват се малки нишки вградени в хартията. Всяка нишка свети в три различни цвята- жълт, син и червен
  3. Една четвърт от големия гръг в средата, както и някои други зони светят в зелено. Хоризонталния сериен номер и лентата светят в червено.

3. Специална ултравиолетова светлина (UV-C)

нови 10 евро банкнота Специална УВ светлина (UV-C)

Малките кръгове на лицевата страна на банкнотата светят в жълт цвят. Големите звезди, както и някои други зони светят в оранжево. Евро символът става видим.

4. Инфрачервени елементи

нови 10 евро банкнота Инфрачервени елементи

Под инфрачервена светлина само смарагдовото число и осигурителната нишка са видими. От задната страна видими са само числото със стойността и хоризонталния сериен номер.

Ресурси:
Европейска Централна Банка
wikipedia.org