Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Сто Евро банкнота(Първа серия)


100 евро лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова серия Еуропа:
Пет Евро нова банкнота Десет Евро нова банкнота Двадесет Евро нова банкнота Петдесест Евро нова банкнота Сто Евро нова банкнота Двеста Евро нова банкнота

Първа серия:
Five Euro banknote Десет Евро банкнота Двадесет Евро банкнота Петдесест Евро банкнота Двеста Евро банкнота Петстотин Евро банкнота

Дизайн

Описание:
Размер: 147 x 82mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Зелен
Архитектурен стил: Барок и Рококо

100 euro front 100 euro reverse

Банкнотата от Сто евро (€100) изобразява мостове и арки/врати в Барок и Рококо архитектура. Дизайнът съдържа номинала, подписа на президента на Европейската Централна Банка, знамето на Европейския съюз, звездите на флага на ЕС, описание на отвъдморските територии на ЕС и инициалите на ЕЦБ на различни европейски езици.

Евро банкнотите са изработени от хартия от чист памук, която е шумяща и твърда (а не мека или гладка).

Защитни елементи

Защитните елементи ще ви помогнат да проверите дали вашата банкнота от 100 евро е истинска или фалшива.

Почувствайте релефния печат

релефен печат  100 евро релефен печат 100 евро

Специалният печат прави мастилото да се чувства релефно или по-дебело в обаластите на основното изображение, буквите и цифрите, стойността на лицевата страна на банкнотите. За да усетите релефния печат, прокарайте пръст по него или го надраскайте внимателно с нокътя си.

Дръжте банкнотата срещу светлина и вижте:

Спесимен1 100 евро банкнота

1. Числата допълващи се срещу светлината в горния ъгъл (позиция 1) от двете страни на банкнотата, се допълват изцяло и образуват число, съответстващо на номиналната стойност. Можете да видите цялото число, когато държите банкнотата срещу светлина.

допълващи се числа 100 евро допълващи се числа 100 евро
Истински
допълващи се числа 100 евро фалшиви
Фалшиви

2. Воденият знак(позиция 2) се получава, като се променя дебелината на хартията. Може да бъде видян, когато банкнотата се държи срещу светлина. Ако поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите области потъмняват. Този ефект много лесно се забелязва при водния знак, изобразяващ номиналната стойност на банкнотата.

воден знак 100 евро воден знак тъмен 100 евро
Истински
воден знак 100 евро фалшиви
Фалшиви

3. Осигурителната нишка е вградена в хартията на банкнотата. Задръжте банкнотата срещу светлина – осигурителната нишка ще се появи като тъмна ивица. Думата „EURO“ и номиналната стойност могат да се видят изписани върху нишката с миниатюрен шрифт.

100 евро осигурителна нишка4. Перфорации: Задръжте банкнотата срещу светлината. В холограмата ще видите перфорации, които оформят символа €. Можете да видите и малки цифри, показващи номиналната стойност.

100 евро перфорации

Наклонете банкнотата

Спесимен2 100 евро

1. Холограмна апликация(позиция 1): Наклонете банкнотата – изображението на холограмата се променя, преливайки се между номиналната стойност и прозорец или врата. На фона можете да различите концентрични кръгове от малки букви в цветовете на дъгата, движещи се от центъра към краищата на стикера.

100 евро холограмна лента

2. Число с променящ се цвят (позиция 2): Наклонете банкнотата – числото на обратната страна, съответстващо на номиналната стойност, променя цвета си от лилав в маслиненозелен или кафяв.

мастило с спроменящ се цвят 100 евро мастило с спроменящ се цвят 100 евро 2

Проверете с лупа

100 евро  Спесимен3

Микротекст(позиция 1): На някои места на банкнотата можете да видите миниатюрни надписи, например в надписа „EYPΩ“ (ЕВРО с гръцки букви) на лицевата страна. Имате нужда от лупа, за да ги видите. Микротекстът е отчетлив (а не неясен).

100 евро Микротекст

Проверете с ултравиолетова лампа

На ултравиолетова светлина:

  1. Самата хартия не свети.
  2. В хартията се виждат влакънца, оцветени в червено, синьо и зелено.
  3. Знамето на Европейския съюз изглежда зелено с оранжеви звезди.
  4. Подписът на председателя на ЕЦБ става зелен.
  5. Големите звезди и малките кръгове на лицевата страна светят. Картата, мостът и номиналната стойност на обратната страна се виждат в жълто.
Банкнота от 100 Евро ултравиолетова светлина Банкнота от 100 Евро ултравиолетова светлина гръб
Истински
100 Евро фалшива банкнота ултравиолетова светлина
Фалшиви

Вижте това видео сравняващо истинска и фалшива банкнота от 100 евроРесурси:
European Central Bank
wikipedia.org