Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

10 Китайски ренминби/ юана емисия 2005


10 Китайски ренминби/ юан емисия 2005

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 140 x 70mm
Основен цвят: Син
Дата на издаване: 31 Август 2005
Година на печат: 2005

10 Китайски Юан лице 10 Китайски Юан гръб

Банкнотата от десет китайски юана/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на цветето Роза. На задната страна на банкнота са избразени трите клисури на река Яндзъ. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 2005 и 1999 година. В издадената през 2005 банкнота от 10 Китайски юана/ Ренминби са добавени следните защитни елементи:

  1. Година на издаване 2005
  2. В долната част на обратната страна на банкнотата е добавен надписа “YUAN” индикиращ фонетичната система Пинин
  3. Защита не позволяваща работа със софтуеър за обработка на изображения- EURion constellation
  4. Премахнати са цветните власинки
  5. Добавен е повече релефен печат (от дясната страна на гърба на банкнотата)

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 10 Китайски юана.

10 Китайски Юана спесимен лице 10 Китайски Юан специмен гръб

1. Сериен номер

10 Китайски Юана Сериен номер

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри. Големината на цифрите се смалява постепенно от средата в ляво и дясно.

2.Воден знак с изображение на Роза

10 Китайски Юана

Дръжте банкнота срещу светлината и вижте воден знак, подобен на изображението на цветето Роза. Водният знак е част от хартията и може да се види и от двете страни на банкнотата.

3. Микротекст

10 Китайски Юана Микротекст

Буквите 'RMB" и числото "10" могат да се видят с помощта на лупа.

4. Осигурителна нишка

10 Китайски Юана Осигурителна нишка

На лицевата страна на банкнотата може да видите холографна магнитна осигурителна нишка, видима през определени интервали. Стойността на банкнотата е изобразена с малки цифри върху нишката.

5.Скрито изображение

10 Китайски Юана Скрито изображение

Когато погледнете банкнотата под определен ъгъл числото "10" се забелязва в горния десен ъгъл на банкнотата

6. Релефни линии

10 Китайски Юана Релефни линии

Линиите отпечатани от дясната страна на банкнотата от 10 Китайски юана/ ренминби са релефни.

7. Съвпадащ се елемент

10 Китайски Юана Съвпадащ се елемент

Когато държите банкнотата срещу светлината елементите от лицевата и задната страна на банкнотата се съвпадат идеално.

8. Воден знак с номиналната стойност

10 Китайски Юана Воден знак с номиналната стойност

Воден знак с номиналната стойност се появява, когато банкнотата се постави срещу светлината.

9. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

10. Елемент за хора с увредено зрение

10 Китайски Юана Елемент за хора с увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 10 Китайски юана/ ренминби.

11. Наименование на валутата “YUAN” изписанo на фонетичната система Пинин

12. Година на издаване

Годината на издаване е изобразена от гърба на банкнотата.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org