Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

100 Китайски юана емисия 2015


100 Китайски юанa емисия 2015

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 155 x 77mm
Основен цвят: Червен
Дата на издаване: 12 Ноември 2015
Година на печат: 2015

100 Китайски Юана лице 100 Китайски Юана гръб

Банкнотата от Сто китайски юана/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на цвят на "Prunus mume"- вид китайска слива. На задната страна на банкнота е избразена Великата народна зала. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 1999, 2005 и 2015 година. В издадената през 2015 банкнота от 100 Китайски юана са добавени/ премахнати следните защитни елементи:

  1. Година на издаване 2015
  2. Централното число "100" вече е златно, вместо червено и синьо
  3. Добавена е оптически-варираща осигурителна нишка
  4. Добавени са нови релефни елементи, като рамото и челото на Мао
  5. Премахнато е скритото изображение от лицевата страна на банкнотата
  6. Премахнат е малкият номинал с оптически-вариращо мастило
  7. Нов съвпадащ с елемент
  8. Премахнати са релефните линии
  9. Серийният номер на банкнтата е повторен от дясната страна на банкнотата

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 100 Китайски юана.

100 Китайски Юана спесимен лице 100 Китайски Юана спесимен гръб

1. Голямо “100” с оптически-вариращо мастило

100 Китайски Юана оптически-вариращо мастило 100 Китайски Юана оптически-вариращо мастило

Голямо число "100" е отпечатано в центъра на банкнотата е отпечатано в златисто, като числата стават зелени, когато се наклони.

2. Воден знак с изображение на портрета

100 Китайски Юана Воден знак

Дръжте банкнотата срещу светлината и вижте водния знак подобен на големия портрет. Водният знак е част от хартията и може да се види и от двете страни на банкнотата.

3. Микротекст

100 Китайски Юана Микротекст

Буквите 'RMB" и числото "100" могат да се видят с помощта на лупа в числото 100, разположено в ляво от горната страна на банкнотата.

4. Съвпадащ се елемент

100 Китайски Юана Съвпадащ се елемент

Когато държите банкнотата срещу светлината елементите от лицевата и задната страна на банкнотата се съвпадат идеално.

5. Осигурителна лента

100 Китайски Юана Осигурителна лента 100 Китайски Юана Осигурителна лента

Наклонедте банкнотата и ще видите осигурителната лента от дясната страна да сменя цвета си от розово към зелено.

6.Воден знак с номиналната стойност

100 Китайски Юана воден знак номонал

Разположен до съвпадащия се елемент водният знак с номинала се появява, когато обанкнотата се гледа срещу светлината.

7. Релефен печат

Специална техника на печат прави мастилото да се чувства релефно в някои части на банкнотата.

8. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

9. Елемент за хора с увредено зрение

100 Китайски Юана Елемент за увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 100 Китайски юана/ ренминби.

10. Сериен номер

100 Китайски Юана

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри. Същият серииен номер е повторен от дясната страна на банкнотата.

11. Осигурителна нишка

100 Китайски Юана Осигурителна нишка

Осигурителната нишка е вградена в хартията. Погледнете банкнтата срещу светлина и осигурителната нишка се появява като тъмна линия.

12. Година на издаване

Годината на издаване се намира на задната страна на банкнотата.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org