Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

100 Китайски ренминби/ юана емисия 2005


100 Китайски ренминби/ юан емисия 2005

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 155 x 77mm
Основен цвят: Червен
Дата на издаване: 31 Август 2005
Година на печат: 2005

100 Китайски Юан лице 100 Китайски Юан гръб

Банкнотата от Сто китайски юана/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на цвят на "Prunus mume"- вид китайска слива. На задната страна на банкнота е избразена Великата народна зала. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 2005 и 1999 година. В издадената през 2005 банкнота от 100 Китайски юана/ Ренминби са добавени следните защитни елементи:

  1. Година на издаване 2005
  2. В долната част на обратната страна на банкнотата е добавен надписа “YUAN” индикиращ фонетичната система Пинин
  3. Защита не позволяваща работа със софтуеър за обработка на изображения- EURion constellation
  4. Премахнати са цветните власинки
  5. Премахнат е втория сериен номери
  6. Добавен е повече релефен печат (от дясната страна на гърба на банкнотата)

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 100 Китайски юана.

100 Китайски Юана спесимен лице 100 Китайски Юана специмен гръб

1. Сериен номер

100 Китайски Юана renminbi Сериен номер

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри. Големината на цифрите се смалява постепенно от средата в ляво и дясно.

2. Воден знак с изображение на портрета

100 Китайски Юана Воден знак портрет

Дръжте банкнотата срещу светлината и вижте жодния знак подобен на големия портрет. Водният знак е част от хартията и може да се види и от двете страни на банкнотата.

3. Микротекст

100 Китайски Юана Микротекст

Буквите 'RMB" и числото "100" могат да се видят с помощта на лупа в числото 100, разположено в ляво от горната страна на банкнотата.

4. Съвпадащ се елемент

100 Китайски Юана Съвпадащ се елемент

Когато държите банкнотата срещу светлината елементите от лицевата и задната страна на банкнотата се съвпадат идеално.

5.Скрито изображение

100 Китайски Юана Скрито изображение

Когато погледнете банкнотата под определен ъгъл числото "100" се забелязва в горния десен ъгъл на банкнотата.

6. Релефни линии

100 Китайски Юана Релефни линии

Линиите отпечатани от дясната страна на банкнотата от 100 Китайски юана/ ренминби са релефни.

7. Оптически вариращо мастило (OVI)

100 Китайски Юана Оптически вариращо мастило

Наклонете банкнотата и вижте числото 100 в долния ляв ъгъл на банкнотата от 100 Китайски юана/ ренминби. Цвета му се променя от зелено до синьо.

8. Воден знак с номиналната стойност

100 Китайски Юана Воден знак номинал

Разположен до числото с оптически вариращо мастило, Воден знак с номиналната стойност се появява, когато банкнотата се постави срещу светлината.

9. Релефен печат

Специална техника на печат прави мастилото да се чувства релефно в някои части на банкнотата.

10. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

11. Елемент за хора с увредено зрение

100 Китайски Юана Елемент за увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 100 Китайски юана/ ренминби.

12. Осигурителна нишка

100 Китайски Юана Осигурителна нишка

На гърба на банкнотата може да видите холографна магнитна осигурителна нишка, видима през определени интервали. Стойността на банкнотата е изобразена с малки цифри върху нишката.

13. Наименование на валутата “YUAN” изписанo на фонетичната система Пинин

14. Година на издаване

Годината на издаване се намира на задната страна на банкнотата.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org