Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

50 Китайски ренминби/ юана емисия 2005


50 Китайски ренминби/ юан емисия 2005

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 150 x 70mm
Основен цвят: Зелен
Дата на издаване: 31 Август 2005
Година на печат: 2005

50 Китайски Юан лице 50 Китайски Юан гръб

Банкнотата от Петдесет китайски юана/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на Хризанема. На гърба на банкнота е избражение на двореца Потала. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 2005 и 1999 година. В издадената през 2005 банкнота от 50 Китайски юана/ Ренминби са добавени следните защитни елементи:

  1. Година на издаване 2005
  2. В долната част на обратната страна на банкнотата е добавен надписа “YUAN” индикиращ фонетичната система Пинин
  3. Защита не позволяваща работа със софтуеър за обработка на изображения- EURion constellation
  4. Премахнати са цветните власинки
  5. Премахнат е втория сериен номери
  6. Добавен е повече релефен печат (от дясната страна на гърба на банкнотата)

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 50 Китайски юана.

../cny-en/спесимен лице 50 Китайски Юана специмен гръб

1. Сериен номер

50 Китайски Юана Сериен номер

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри. Големината на цифрите се смалява постепенно от средата в ляво и дясно.

2. Воден знак с изображение на портрета

50 Китайски Юана Воден знак портрет

Дръжте банкнотата срещу светлината и вижте водния знак подобен на големия портрет. Водният знак е част от хартията и може да се види и от двете страни на банкнотата.

3. Микротекст

50 Китайски Юана Микротекст

Буквите 'RMB" и числото "50" могат да се видят с помощта на лупа в числото 50, разположено в ляво от горната страна на банкнотата.

4. Съвпадащ се елемент

50 Китайски Юана Съвпадащ се елемент

Когато държите банкнотата срещу светлината елементите от лицевата и задната страна на банкнотата се съвпадат идеално.

5. Скрито изображение

50 Китайски Юана Скрито изображение

Когато погледнете банкнотата под определен ъгъл числото "50" се забелязва в горния десен ъгъл на банкнотата.

6. Релефни линии

50 Китайски Юана Релефни линии

Линиите отпечатани от дясната страна на банкнотата от 50 Китайски юана/ ренминби са релефни.

7. Оптически вариращо мастило (OVI)

50 Китайски Юана Оптически вариращо мастило

Наклонете банкнотата и вижте числото 50 в долния ляв ъгъл на банкнотата от 50 Китайски юана/ ренминби. Цвета му се променя от зелено до синьo.

8. Воден знак с номиналната стойност

50 Китайски Юана Воден знак с номиналa

Разположен до числото с оптически вариращо мастило, Воден знак с номиналната стойност се появява, когато банкнотата се постави срещу светлината.

9. Релефен печат

Специална техника на печат прави мастилото да се чувства релефно в някои части на банкнотата.

10. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

11. Елемент за хора с увредено зрение

50 Китайски Юана Елемент за увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 50 Китайски юана/ ренминби.

12. Осигурителна нишка

50 Китайски Юана Осигурителна нишка

На гърба на банкнотата може да видите холографна магнитна осигурителна нишка, видима през определени интервали. Стойността на банкнотата е изобразена с малки цифри върху нишката.

13. Наименование на валутата “YUAN” изписанo на фонетичната система Пинин

14. Година на издаване

Годината на издаване се намира на задната страна на банкнотата.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org