Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

5 Китайски ренминби/ юана емисия 2005


5 Китайски ренминби/ юан емисия 2005

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
1 Китайски юан/ ренминби нова серия 5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 135 x 63mm
Основен цвят: Лилав
Дата на издаване: 31 Август 2005
Година на печат: 2005

5 Китайски Юан лице 5 Китайски Юан гръб

Банкнотата от пет китайски юана/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на цветето Нарцис. На задната страна на банкнота е избразена планината Тай. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 2005 и 1999 година. В издадената през 2005 банкнота от 5 Китайски юана/ Ренминби са добавени следните защитни елементи:

  1. Година на издаване 2005
  2. В долната част на обратната страна на банкнотата е добавен надписа “YUAN” индикиращ фонетичната система Пинин
  3. Защита не позволяваща работа със софтуеър за обработка на изображения- EURion constellation
  4. Премахнати са цветните власинки
  5. Добавен е повече релефен печат (от дясната страна на гърба на банкнотата)

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 5 Китайски юана.

5 Китайски Юана спесимен лице 5 Китайски Юан специмен гръб

1.Сериен номер

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри.

2. Воден знак с изображение на Нарцис

Hold the note to light and look for the watermark, similar to the rose flower. The watermark is part of the paper itself and can be seen from both sides of the note.

3. Микротекст

Буквите 'RMB" и числото "5" могат да се видят с помощта на лупа.

4. Осигурителна нишка

На лицевата страна на банкнотата може да видите холографна магнитна осигурителна нишка, видима през определени интервали. Стойността на банкнотата е изобразена с малки цифри върху нишката.

5.Скрито изображение

Когато погледнете банкнотата под определен ъгъл числото "5" се забелязва в горния десен ъгъл на банкнотата.

6. Релефни линии

Линиите отпечатани от дясната страна на банкнотата от 5 Китайски юана/ ренминби са релефни.

7. Воден знак с номиналната стойност

Воден знак с номиналната стойност се появява, когато държите банкнотата срещу светлината.

8. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

9. Елемент за хора с увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 5 Китайски юана/ ренминби.

10. Name of currency "Yuan" in Pinyin phonetic system

Наименование на валутата “YUAN” изписано на фонетичната система Пинин

11. Година на издаване

Годината на издаване е изобразена от задната страна на банкнотата.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org