Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

1 Китайски юан емисия 2019


1 Китайски юанa емисия 2019

Бързи връзки към банкнотите:
Нова емисия
5 Китайски юан/ ренминби нова серия 10 Китайски юан/ ренминби нова серия 20 Китайски юан/ ренминби нова серия 50 Китайски юан/ ренминби нова серия 100 Китайски юан/ ренминби нова серия
Предишна емисия
1 Китайски юан/ ренминби 5 Китайски юан/ ренминби 10 Китайски юан/ ренминби 20 Китайски юан/ ренминби 50 Китайски юан/ ренминби 100 Китайски юан/ ренминби

Дизайн

Описание:
Размер: 130 x 63mm
Основен цвят: Зелен
Дата на издаване: 30 Август 2019
Година на печат: 2019

1 Китайски юан лице 1 Китайски юан гръб

Банкнотата от Един китайски юан/ ренминби е част от валутата на Китай. Великият китайски комунистически революционер, политик и социал-политически теоретик Мао Цзедун, наричан още председателя Мао (Декември 26, 1893 – Септември 9, 1976) е изобразен на лицевата страна на банкнотата, заедно с изображение на Орхидея. На гърба на банкнотата са изобразени трите езерца, отразяващи Луната в езерото Сиху. Няма разлика в дизайна и основния цвят между издадените банкноти през 1999, 2005 и 2019 година.

Защитни елементи:

Защитните елементи ще ви помогнат да различите истинската от фалшивата банкнота от 1 Китайски юан.

1 Китайски юан спесимен лице 1 Китайски юан спесимен гръб

1. Сериен номер

Двуцветният сериен номер има четири червени и шест черни цифри.

2. Воден знак с изображение на Орхидея

Дръжте банкнотата срещу светлината и вижте водния знак подобен на цветето Орхидея. Водният знак е част от хартията и може да се види и от двете страни на банкнотата.

3. Портрет на Председателя Мао

Някои части от портрета на председателя Мао са изработени чрез релефен печат. Може да се усети като се прокара пръст по тях или внимателно го одраскате с нокът.

4. Релефен печат

Специална техника на печат прави мастилото да се чувства релефно в някои части на банкнотата.

5. Микротекст

Микрошрифтът може да се види с помощта на лупа на гърба на банкнотата.

6. Елемент за хора с увредено зрение

Символи за хора с увредено зрение създадени чрез релефен печат се намират в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата от 1 Китайски юан/ ренминби.

Ресурси:
pbc.gov.cn
wikipedia.org