Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Петдесет Канадски долара


Петдесет канадски долара лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова вертикална серия
Десет канадски долара вертикална полимер
Полимерна серия(Frontier)
Пет канадски долара полимер Десет канадски долара полимер Двадесет канадски долара полимер Петдесет канадски долара полимер Сто канадски долара полимер

Серия "Канадско пътешествие"
Пет канадски долара Десет канадски долара Двадесет канадски долара Сто канадски долара

Описание:
Размер: 152.4 x 69.85mm
Вид на хартията: Базирана на памук
Основен цвят: Червен

Петдесет канадски долара лице Петдесет канадски долара гръб

Канадската 50 доларова банкнота от серията Canadian Journey (2004) все още e в обращение (спряна от печат на 26 март 2012 г.). На лицевата страна е изобразен портретът на Уилям Лион Макензи Кинг, герб, изображение на Кулата на мира (част от сградите на Парламента). Защитните елементи включвт холограмна лента от лявата страна, изобразяващи числото 50 редуващо се с кленови листа, воден знак на портрета и допълващо се число 50. На обратната страна са изобразени теми в канадската история по правата на човека и цитат от Всеобщата декларация за правата на човека. На гърба има метална нишка, с изобразено числото 50 по дължината й.

За детайлен преглед на защитните елементи на банкнотите от 20, 50 и 100 Канадски долара от серията "Canadian journey" вижте банкнотата от 20 Канадски долара

Ресурси:
rba.gov.au
wikipedia.org