Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Пет Канадски долара полимер


Пет Канадски долара полимер лице

Бързи връзки към банкнотите:
Нова вертикална серия
Десет канадски долара вертикална полимер
Полимерна серия(Frontier)
Десет канадски долара полимер Двадесет канадски долара полимер Петдесет канадски долара полимер Сто канадски долара полимер

Серия "Канадско пътешествие"
Пет канадски долара Десет канадски долара Двадесет канадски долара Петдесет канадски долара Сто канадски долара

Описание:
Размер: 152.4 x 69.85мм
Вид на хартията: Базирана на памучни влакна
Основен цвят: Син

Пет Канадски долара лице Пет Канадски долара гръб

5 Канадски долара полимерна банкнота - елементи на дизайна

  • Портрет: Сър Алфред Лауриел, Министър-председател, 1896- 1911
  • Сграда: Западен блок на парламента
  • Подписи: Ляв – Т. Маклем, десен – М.Дж. Карни
  • Дата на издаване: 7 Ноември 2013
  • Тема: Канадарм 2 и Декстре

Полимерната банкнота от Пет канадски долара е част от валутата на Канада. Тя е със син основен цвят и е отпечатана върху полимер. Новата банкнота е по-сигурна от хартиената(базирана на памук) банкнота от 5 канадски долара, която заменя. Тя е въведена в обръщение на 07 Ноември 2013.

Иновации в роботиката са в основата на продължаващото участие на Канада програмата на Международната Космическа Станция. Произведената в Канада Мобилна Обслужваща Система(МОС), повече известна с името на основният си компонент Канадарм 2 е роботизирана система, включена в оборудването на МКС. Доставена на станцията през 2001 системата играе важна роля в техническата поддръжка, местене на товари около станцията и помощ на астронавтите при работата им в открития космос. Системата се състои от модулите Канадарм, Декстре и мобилна базова част.

Астронавтът изобразен на банкнотата от Пет канадски долара символизира всички канадци, които имат принос към космическата програма на страната, както и всички канадски астронавти, провеждали научни иследвания на борда на Международната Космическа Станция.

За по-детайлен преглед на защитните елементи на полимерната серия канадски банкноти вижте банкнотата от Двадесет канадски долара

Ресурси:
rba.gov.au
wikipedia.org