Индекс валути

Австралийски долар | Канадски долар | Китайски юан | Швейцарски франк | Евро | Британска лира | Японска йена | Турска лира | Щатски долар

Последвайте currencyguide.eu

Реклами

Десет Австралийски долара(втора серия)


10 Австралийски долара лице

Бързи връзки към банкнотите:
Трета серия(2016–сега)
5 Австралийски долара нова серия 10 Австралийски долара нова серия 20 Австралийски долара нова серия 50 Австралийски долара нова серия 100 Австралийски долара нова серия
Втора серия(1992–сега)
5 Австралийски долара 20 Австралийски долара петдесет Австралийски долара 100 Австралийски долара

Описание:
Размер: 137 x 65mm
Вид на хартията: Полимер
Основен цвят: Син

10 Австралийски долара лице 10 Австралийски долара гръб

Австралийските десет доларови банкноти са издадени, когато валутата е променена от австралийски паунд на австралийски долар на 14 февруари 1966 г., следват банкнотата от 5$, и са със синьо оцветяване. През 1988 са отпечатани 17,500,000 полимерни банкноти.
Според статистиката на Централната банка на Австралия в края на Юни 2015г. е имало 116 милиона 10 $ банкноти в обращение с нетна стойност 1161 млн. $ или 2% от стойността на всички банкноти в обращение, както и 9% от броя на всички банкноти.
През 2014/15 са идентифицирани около 66 фалшиви десет доларови банкноти, с номинална стойност от $660 в обращение.

 1. Първата серия са хартиени банкноти и имат бледо морав десен, с отчетливи черни детайли в печата.

 2. Първата полимерна серия е издадена е с различно оцветяване през 1992г. в бледо мораво. Скоро е установено, че ултравиолетовата светлина поврежда банкнотата и че материала не е устйчив на механични повреди.

 3. През 1995 г. е създадена втора полимерна банкнота, която се различава с по-дълбока сянка и различен шрифт за числото.

 4. През 2001 е издадена възпоменателна банкнота с лика на Сър Хенри Паркс на лицевата страна и Катрин Хелън Спенс на гърба.

 5. Новата полимерна банкнота от 5 Австралийски долара е издаена на 1-ви Септември 2016г. Запазени са потрета на Кралица Елицабет II, като се използва същото базово изображение, както на първата полимерана серия.
Според банковата статистика в края на Юни 2015 г. нетната стойност на всички $ 5 банкноти в обращение е $ 823 млн., или 1% от общата стойност на всички банкноти в обращение. Броят на пет доларовите банкноти в обръщение е 12% от всички или 165 милиона банкноти. През 2014/15 са идентифицирани около 78 фалшиви пет доларови банкноти, с номинална стойност от $390 в обращение.

Защитни елементи:

Австралиийската банкнота от десет долара(трета серия) съдържа следните защитни елементи против фалшификации:


 1. Чист прозорец, който има стилизирана вятърна мелница, отпечатана в него. (както може да се види от двете страни на банкнотата).

 2. Когато банкнотата се държи нагоре към светлината, седем-лъчева звезда в кръг се формира от четири лъча от едната страна на банкнотата, съчетаващи се идеално с три лъча, от другата.

 3. Когато банкнотата се държи нагоре към светлината, изображение на австралийския герб може да се види под друг ъгъл.

 4. Релефен печат може да се усети с пръстите при портретите и други основни елементи от дизайна като портрета на Мери Гилмор и "Банджо" Патерсън, думата "Австралия" и цифрата '10 ".

 5. От едната страна на банкнотата, откъси от поемата на "Човека от снежната река", са изобразени с микрошрифт в района около портрета на "Банджо" Патерсън, и може да се види с помощта на лупа, между всяка строфа има думите 'TEN DOLLARS'.

 6. От другата страна, откъси от поемата Не Фо "Събиране на реколтата" са изобразени с микрошрифт около портрета на Мери Гилмор и може да се видят с помощта на лупа,между всяка строфа има думите 'TEN DOLLARS'.

 7. Сложни многоцветни финни линии и изображения се появяват от всяка страна.

 8. Серийния номер на всяка банкнота е отпечатан два пъти в синьо на обратната страна на банкнотата. Различен шрифт се използва за всеки сериен номер. Алфа префикс от две букви е последван от две цифри с годината на производството, последвани от още шест цифри. Под ултравиолетова светлина серийните номера флуоресцират.

За по-детално визуализиране на защитните елементи отидете на банкнота от 50 Австралийски долара

Ресурси:
rba.gov.au
wikipedia.org